Hva er chakra?

Våre syv energisentre

Chakra er våre energisentre i kroppen. De åpner for livsenergi til å strømme inn og ut av vår aura. Deres funksjon er å vitalisere den fysiske kroppen og å skape utvikling av vår selvsikkerhet. De er knyttet til våre fysiske, mentale og emosjonelle kommunikasjon.

Chakra er våre energisentre i kroppen. De åpner for vår livsenergi. Chakra er knyttet til vår fysiske, mentale og emosjonelle kommunikasjon.

Under kan du lese om hva de forskjellige chakraene betyr, fra bunnen i setet og opp til hodet.

 

1 • Root chakra

root chakraRoot- eller Base-chakraen gir oss en solid forbindelse med jorden og våre hovedbehov. Det er chakraen til fundament og jording. Lokalisering: Nederst i ryggraden.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for Root/Base chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.

 

 

2 • Sacral Chakra

Den andre chakraen, eller sacral chakra, lar våre følelser strømme og skaper muligheten for fruktbare forhold. Det er kreativitetens chakra. Lokalisering: Området rundt vårt kjønnsorgan.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for sacral chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.

 

 

3 • Solar Plexus chakra

Solar plexus-chakra hjelper oss å sette vårt talent ut i verden og gir styrke til ekspansjon. Det er chakraet av viljestyrke. Lokalisering: Området over navlen.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for solar plexus chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.

 

 

4 • Heart chakra

Vårt hjerte-chakra lærer oss kjærlighetens visdom, for deg selv, for andre og for alt. Kjærlighet er alltid kilden til helbredelse. Lokalisering: Midten av brystet.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for heart chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.

 

 

5 • Throat chakra

Chakraen i halsen lar oss kommunisere i renhet og åpner døren for livsutfoldelse. Lokalisering: Midten av halsen.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for throat chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.

 

 

6 • Third Eye chakra

Den tredje øye-chakraen også kalt Ajna chakra åpner evnen til uavhengighet, inspirasjon og dyp innsikt. Det er intuisjonens chakra. Lokalisering: Mellom øynene, rett over neseroten.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for third eye chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.

 

7 • Crown chakra

Krone-chakraen gir oss et liv i fullstendig klarhet. Den 7. chakra gir oss lyset for å være oppmerksom i alle situasjoner og kobler oss til kilden. Lokalisering: Toppen av hodet.

Her kan du sjekke ut malasmykkene for crown chakra i vår Chakra Collection; armbånd og halskjede.